ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಹಿನ್ನಲೆ...ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 65 ವಾರ್ಡ್ ಗೂ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ವಿತರಣೆ

ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಹಿನ್ನಲೆ...ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 65 ವಾರ್ಡ್ ಗೂ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ವಿತರಣೆ

Jun 17, 2017 03:34:49 PM (IST)

ಮೈಸೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 65 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೂ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಫಾಗಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿಯೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಈ ಹಿನ್ನಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 65 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೂ 65 ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ವಿತರಿಸಿತ್ತು. ಇಂದಿನಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಗೂ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡುಗೆ ಮನೆ